Audio Gallery
 

Album: Parshvanath Mahotsav.....

 9_1 Dharati ka tumhe naman hai aakash ka tumhe naman hai

 9_2 Sri Parshavnath prabhu ka tritiya sahasrabdi mahotsav

 9_3 Vandana karun main ganini gyanmati ki

 9_4 Aya hai aya parshavnath ka mahotsav

 9_5 Chalo varanasi chalna hai wahan par utsav karna hai

 9_6 Chal pade jis taraf do kadam maat ke

 9_7 Muni Suvrat ki janmabhumi se....

 9_8 Karte hain Prabhu ki aarati...