Pithadhees Swasti Ravindrakirti Swamiji      

ravindrajain

 

Birth                   -  1950 , Shrutpanchmi

Birthplace          - Tikaitnagar (Barabanki) U.P.

Brahmacharya   - 1972, Nagaur (Rajasthan) by

(Celibacy) Vrat Acharya Shri Dharmasagar Ji Maharaj

Jambudweep      - ince 1987
President             - Digambar Jain Trilok Shodh Sansthan,

Jambudweep-Hastinapur (Meerut) UP

Titles                    - Karmayogi,  Dharma Sanrakshanacharya,

Sanskriti-Sanrakshak