001_1
001_2

अखण्ड पाषाण में निर्मित विश्व की सबसे ऊँची

108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा


The Statue of Ahimsa

ऋषभगिरि,

मांगीतुंगी (नासिक) महा.

-मूर्ति निर्माण प्रेरणा- 

सर्वोच्च जैन साध्वी, दिव्यशक्ति 

गणिनीप्रमुख आर्यिकाशिरोमणि 

श्री ज्ञानमती माताजी

001_4
001_3

निवेदक-108 फुट भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी, मांगीतुंगी (नासिक) महा.